Nadpis:'kdo jsme'

znak kanat Česká tábornická unie - T.K. Káňata Praha, p.s.
Na Hroudě 667/21,
100 00 Praha 10 - Strašnice


IČ 66004748
Číslo účtu: 2700197042/2010 (Fio banka)
znak kanat
Jsme tábornický dětský klub (oddíl) České tábornické unie, který je zaměřen na zálesáctví, lesní moudrost a život a přežití v přírodě. Jednou týdně máme schůzky v klubovně, kde hrajeme hry a učíme se poznávat přírodu a orientovat se v ní. Také se učíme poznat zvěř podle stop, stromy podle listů, k čemu jsou dobré léčivé bylinky, předpovídat počasí, určit světové strany, zorientovat se v mapě i v terénu, základy zdravovědy a první pomoci a mnoho dalšího. Čerpáme ze znalostí přírodních národů a jejich kultury. Indián je i dnes dobrým učitelem moudrého a šetrného pobytu v přírodě. Indiánská malebnost ve všem s čím zachází je nám inspirací a námětem pro spoustu rukodílů a zdobení věcí praktického využití. Zkoušíme si indiánské korálkování a výrobu ozdob z ptačích per i tepání a tvorbu pravěkých šperků. Minimálně jednou měsíčně jezdíme na jedno i vícedenní výpravy do přírody, kde si prakticky vyzkoušíme umění tábořit, tak abychom v divočině po sobě nezanechali civilizační stopy. Odměnou za náš šetrný a ohleduplný přístup je malebné prostředí k hrám i odpočinku. Abychom si doplnili mozaiku zážitků v přírodě z ptačí i rybí perspektivy, tak každý rok splouváme řeku a lezeme na skály. V létě jezdíme na tábor do pohraniční krajiny Českého lesa. Stavíme jej na "zelené louce" a ve stejném stavu - jen trochu pošlapané - tábořiště přírodě zase vracíme. Na táboře si také zkoušíme spoustu činností, které se na schůzkách ani výpravách dělat nedají. Například vytváříme výrobky z keramické hlíny, které vypalujeme v primitivní pravěké peci, hrajeme terénní hry a mnoho dalšího. Vyšší školou tábornictví je pro nás velikonoční táboření v indiánském tee-pee.

Machy při Finské stezce
Zahajovací táborový oheň - slavnostní zapalování
Voda 2005


Poděkování
Děkujeme za finanční podporu Magistrátu hlavního města Prahy v rámci programu „Program podpory využití volného času dětí a mládeže.“ Magistrát hl. m. Prahy, nám pravidleně poskytuje dotace na provoz klubovny, na tábor, vodáckou výpravu a Vánoční výpravu a občas také na tábornické vybavení či vzdělávání vedoucích.
Za pravidelnou podporu fungování celé oblasti děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, u kterého čerpáme dotace na drobný materiál pro přímou práci s dětmi a mláděží.

logo MHMP
logo MŠMT


© Copyright Martina Průdková a Jakub Jura, All Rights Reserved.
Graphic design Martina Průdková, Webmaster Jakub Jura
Oficiální internetová stránka tábornického klubu České tábornické unie 'Káňata', Na Hroudě 667/21, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00.