Nadpis:'schuzky'

Aktuálně:
Termíny schůzek pro rok 2022/2023:
Schůzky Ptáčat (nováčci a mladší děti) - středa 16:00-17:30
Schůzky Káňat (starší děti) - středa 17:30-19:00
Každou první středu v měsíci je společná schůzka Ptáčat i Káňat (Kmenovka) od 16:30 do 18:00
Drd starších je nepravidelně, dle domluvy s tím, kdo ho vede.
Členské příspěvky se platí výradně převodem na káněcí účet, za celý kalendářní rok a to v květnu (podzimní nováčci měsíc po příchodu do oddílu). Aktuální výše člesnkých příspěků je 600 Kč/rok, podzimní nováčci zaplatí za první půlrok 300 Kč.


Scházíme se jednou týdně na rodových (družinových) schůzkách.
Na schůzkách hlavně hrajeme hry a teoreticky i prakticky se připravujeme na pobyt v přírodě. Učíme se poznávat přírodu a žít v přírodě. Jak správně stopovat a pozorovat zvířata, jak nepozorovaně tábořit v lese, jak se orientovat v krajině i v mapě a mnoho dalšího. Také si na schůzkách připravujeme tábornickou výstroj a vyrábíme indiánské rukodíly.

Co se sebou na schůzku

Zápisník, tužku, uzlovačku (provaz cca 3 m, nejlépe kožený), šátek, lesní knihu (tlustý sešit A5 v tvrdých deskách na zápis tábornických znalostí - kdo ještě nemá, založí si), sešitek Stezky zálesáka (Nováček/Zvěd/Lovec/Stopař).

Hry

Her, které hrajeme je víc, než by se tu dalo vyjmenovat. Inspiraci pro nové hry čerpáme například z:
http://www.hranostaj.cz/
http://junak.cervenepecky.cz/hry/

Rukodíly

Korálkování
Drátkování
Kašírování masek apod.
Kouřové otisky
Modelování
Drhání

Návody na rukodíly na stránkách LLM (Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League)
Hau Cola

Morseovka

Světelná, pískaná, mávaná,...

Šifrování

Zlatá střední cesta
Datumovka
Šel ob...
Lištovka
Hadovka, šnek
Zlomky

http://sifry.sourceforge.net/
Podklad oddílu ČTU Zlatý list pro výuku šifer

Tábornické znalosti a dovednosti

Uzlování
Orientace - práce s mapou
Táborové stavby
Poznávání přírody - rostliny, stromy, hmyz, zvířata
Stopování
Zdravověda
Velmi pěkné stránky o středověku - válčení, náboženství, život.


© Copyright Martina Průdková a Jakub Jura, All Rights Reserved.
Graphic design Martina Průdková, Webmaster Jakub Jura.
Oficiální internetová stránka tábornického klubu České tábornické unie 'Káňata', Na Hroudě 667/21, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00.