Nadpis:'znak káňat'


Znak TK Káňata
® T.K. KáňataKlubový zákon

Znak Zákon první
Člen kmene se aktivně podílí na činnosti kmene a klubu.

Znak Zákon druhý
Svým jednáním nenarušuje klubovní činnost.

Znak Zákon třetí
Člen klubu je ochráncem přírody. Má vřelý vztah k přírodě a vždy ji šetří a ochraňuje.

Znak Zákon čtvrtý
Člen klubu je čestný a pravdomluvný. Ve svém životě a při činnosti klubu dodržuje a hájí pravdu a zásady čestného jednání.

Znak Zákon pátý
Člen klubu je kamarádský a obětavý. Dodržuje zásady věrného kamarádství ke všem členům klubu, ochotně pomáhá svým kamarádům a ochraňuje slabší.

Znak Zákon šestý
Člen klubu je slušný. Svým jednáním v klubu i na veřejnosti dodržuje zásady slušného a přátelského jednání.

Znak Zákon sedmý
Člen klubu je pracovitý a vytrvalý. Plní spolehlivě své úkoly a povinnosti.

Znak Zákon osmý
Člen klubu má úctu k lidské práci. Zachází šetrně s majetkem klubu. Stejným způsobem se chová k majetku vlastnímu i cizímu.
© Copyright Martina Průdková a Jakub Jura, All Rights Reserved.
Graphic design Martina Průdková, Webmaster Jakub Jura
Oficiální internetová stránka tábornického klubu České tábornické unie 'Káňata', Na Hroudě 667/21, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00.